Aldrig ger vi upp
We shall not be moved
Svensk text: Roland v Malmborg

Vi ska värna Jorden! Aldrig ger vi upp.                 D A7
Vi ska värna Jorden! Aldrig ger vi upp.                 D D7
Vi blir ett träd, med djupa, djupa rötter,                 G D
Aldrig ger vi upp.                                                 A7 D
                
Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp!              A7
Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp!              D D7
Vi blir ett träd, med djupa, djupa rötter,            G D
Aldrig ger vi upp.                                                 A7 D
                
2. Vi ska bygga freden!      
3. Sol och vind ger kraften, aldrig ger dom upp.  
4. Solidarisk livsstil,      
5. Livskraften ska råda!   
6. Kärnvapen skall stoppas ... 
7. Livet måste värnas …             
8. Barnen skall få växa i en fredlig värld ...     
9. Freden skall vi bygga ...