Allt är en helhet
mel Bahai: There’s only one
Svensk text: Roland von Malmborg

Jorden är ett land i Kosmos himlahav,
Men vi dela upp den, och då -,
Vi sa: ‘Ert land’ och ‘Vårt land’.
Ska mänskan snart förstå:
att Jorden är det land vi bor på!

2. Det finns bara en ras, - en mänsklig -, på vår Jord,
Men vi dela upp den som så:
Svarta, gula, vita, röda.
Ska mänskan snart förstå:
- att som én ras, enade, gå.

3. Det finns bara en Gud, som vi gav många namn.
Vi skilde på namnen, och då -,
Vi sa: ‘Er Gud’ mot ‘Vår Gud’.
Ska mänskan snart förstå:
- att vi samma Gud med bönerna nå.

4. Allt är en helhet, som vi gjort delar av,
med vårt enögda lönsamhetskrav:
- Så vi hugger bort vårt hjärta.
Ska mänskan snart förstå:
- Det är Helhet vi ska tänka på.

5. Det finns Ett Liv som lyser genom allt:
planeter och solar, likaså:
mänskor, djur och plantor, stenar.
Ska mänskan snart förstå:
- Livets källa är samma ändå!