Bli kvar hos mej
psalm: Abide with me
Svensk text: Roland von Malmborg

Bli kvar hos mej när mörkret faller på                 C F C
när dom, som fångats i ondskan, mot mej slå.     a D7 G7
När dom som kämpar för kärleken är få.             C F d
- Du ger mej kraften då. Bli kvar hos mej!            
C F C G7 C
                
2.
I världen sökte jag rikedom och makt.              C F C
Jag glömde dej, för ära, ting och prakt.                 a D7 G7
Men när allt rasade, vek alla bort.                         C F d
- Kvar fann jag bara dej. Bli kvar hos mej.             
C F C G7 C
                
3.
Du fanns där, kvar, trots all den sorg jag gav...   C F C
Nu vill jag, tacksam för din kärlek bortom krav,      a D7 G7
möta var mänska, som om den, var du.                 C F d
- Så vill jag älska nu. Bli kvar hos mej.                
   C F C G7 C
                
4.
Var jag än är, känns det som du är när’.              C F C
I vindens smek, i solvärmen du är.                          a D7 G7
I trädens susning hör jag stämman kär.                 
   C F d
- I allt, jag finner dej. Bli kvar hos mej.                
   C F C G7 C
                
5.
Du ger mej kraft, att vandra vidare.                     C F C
Du ger mej mod, att våga vad jag kan.                    a D7 G7
Du ger mej glädje, i dej tröst jag fann.                    C F d
- Nu jag förtröttas ej, bli kvar hos mej.                
  C F C G7 C