Det finns något jag ofta undrar
Jules de Corte    Övers. Roland von Malmborg
Sången finns på CD

Det finns något jag ofta undrar:                  
   C G7 a
Varför når bergen så högt?                  
          F d G7
För att snön ska få nånstans att vila,              
d C
eller dalen skyddas från kyla?                  
      d E7 a
Eller är det bara som stöd åt himmelens valv.  d G7 C d   
Kanske därför når bergen så högt. _         C a d G7 C _A7
Kanske därför når bergen så högt.           
C a d G7 C
                  
2.
Det finns något jag ofta undrar:                   C G7 a
Varför har haven fått djup?                  
          F d G7
För att ge lycka åt sälar                                 
d C
och våra bröder som andas med gälar?          
d E7 a
Eller är det bara en hyllning åt skaparen?        
d G7 C d   
Kanske därför har haven fått djup.   _       C a d G7 C _A7
Kanske därför har haven fått djup.           
C a d G7 C
                  
3.
Det finns något jag ofta undrar:                   C G7 a
Varför flyr molnen förbi?                  
             F d G7
Kanske för att lära oss mänskor                     
d C
hur konstlat det är med gränser?                  
   d E7 a
Eller är det bara helt enkelt ett änglaspel?         
d G7 C d   
Kanske, därför flyr molnen förbi.               
C a d G7 C _A7
Kanske, därför flyr molnen förbi.               
C a d G7 C
                  
4.
Det finns något jag ofta undrar:                     C G7 a
Varför är mänskan så trött?                  
           F d G7
Kanske för att hon jäktar och jagar?                 
d C
Eller för att mångtusende dagar,                      
d E7 a
hon redan väntat på frihet och fred?                
d G7 C d   
Kanske, därför är mänskan så trött.          
C a d G7 C _A7
Kanske, därför är mänskan så trött.          
C a d G7 C

Finns inspelad på CD och kan beställas från:
Roland von Malmborg    Majorsvägen 9  133 34 Saltsjöbaden
tel 08 – 717 15 88