En själ satt i drömmar
Svensk text: Roland von Malmborg

En själ satt i drömmar                   a E
under tårpileträd:                          C/G7 a
”Sjung, tårepil i vinden!                 d6  E7
Sjung, tårepil för flod!                   C/G7  C/
Gråt, för mej, dina tårar,                F  C/G7 a
ty mina torra är!”                          d6/E7 a

En själ satt i drömmar,                  a E           
mot en lilja så späd:                      C/G7 a
”Vind, smek den som jag älskar!   d6  E7
Sol, värm den jag har kär!             C/G7  C/
Regn, fukta du de läppar,              F  C/G7 a
som alltför fjärran är!”                   d6/E7 a
                
En själ satt i drömmar,                   a E
Hörde hammare och städ:              C/G7 a
”Sjung, städ, allt om mitt öde!        d6  E7
Smid, hammare, mitt liv!                C/G7  C/
Eld, rena mina strömmar,                F  C/G7 a
så att jag bärs, och bär!”                 d6/E7 a
                
En själ satt i drömmar,                    a E
emot svalornas färd:                       C/G7 a
”Flyg, svala, du, med vinden!         d6  E7
Drick, svala, ur min flod!                C/G7  C/
Bär, med dej, mina drömmar           F  C/G7 a
till den som jag har kär!                  d6/E7 a