Global-sången
Melodi: Beethovens 9:e symfoni.
Ode till glädjen/ An die Freude
Svensk text: Roland von Malmborg
 
Ifrån morgondagens släktled                  C d G7
har vi Jorden som ett lån.                       C G
Varsamhet ska ge natur-fred,                 C d G7
skövling ska vi bort ifrån.                       C G7 C
Jordens gåvor ska blott brukas,             G7 C G7 C
ej förbrukas. Från idag:                          G7 C E7  a D7  G7
Låt vår stelhet nu uppmjukas,                 C d G7
jämlikhet bli hjärtelag!                            C G7 C

2. Hör, nu ljuder framtidstoner,              C d G7
en skön sång, sjung med i den:                C G
Samla Världens folkmiljoner                   C d G7
till en helad Värld igen!                            C G7 C
Till en Jord, där svält och faror               G7 C G7 C
fjärran som en saga är.                            G7 C E7  a D7  G7
Alla skapar egna varor.                           C d G7
Ingen skräck och ängslan tär.                 C G7 C
                
3. Inga flyktingar ska finnas;                 C d G7
Fred ge lycka i vart land!                        C G
Bort med taggtrådar och murar              C d G7
som skär sönder syskonband.                 C G7 C
Våld, förtryck och orättvisor                 G7 C G7 C
ska för evigt va’ förbi.                             G7 C E7  a D7  G7
Alla folk, tillsammans, bygger                 C d G7
det som rikt av liv ska bli.                        C G7 C
                
4. Över gamla gränser, som med             C d G7
broderskrig spred kiv och död,                C G
ska tillsammans nya släktled                    C d G7
giftfritt odla liv och bröd.                          C G7 C
Hat ska vika, för en blomning!                 G7 C G7 C
Fred för syster och för bror!                     G7 C E7  a D7  G7
Fred i rymden, Fred på haven!                 C d G7
Fred för allt som bor och gror!”               C G7 C