Grönska så skön!
Svensk text: Roland von Malmborg

1 Välsignade gräs, som gror igenom sten.
Stark, men mjuk och smidig, i smutsen står du ren.
Man rullar gruset över dig för att kväsa liv som stör.
Men under förtrycket gror det som aldrig dör.
Grönska så skön!

2 Välsignade sanning, du de fattigas vän.
Man kastar folk i fängelse, för att hålla dig igen.
Men under den yta, där lögnerna trivs,
så spirar sanning vidare, och talas, sjungs och skrivs,
Grönska så skön!

3 Välsignade kärlek, du solidaritet,
som brinner för alla, och allt liv, med låga het.
Din enande flamma kan aldrig släckas död.
Varenda liten gnista för fram: Frihet! Rätt! Och bröd!
Grönska så skön!