Huset Soluppgång
There is a house in New Orleans
Svensk text: Roland von Malmborg

Det fanns ett hus, i stadens larm,                 a C E7 a
som kallades ‘Soluppgång’.                          F G7 C E7
Ett namn som dolde förnedring och skam,   a F7 E7 F7
som blev till en bitter sång.                            a E7 a

2.
Varje kvinna som blev fången där,            a C E7 a
gavs av tidsandan inget val.                           F G7 C E7
- Sen hon en gång svikits, av en man,            a F7 E7 F7
blev hon utstött, dit, av förtal.                        a E7 a

3. Dess törnemurar har rivits nu,                   a C E7 a
- genom tårar, mod och strid.                         F G7 C E7
Men grunden, roten, hotar kvar,                    a F7 E7 F7
i denna karga tid.                                            a E7 a
                
4. Ty för evigt vinns ej friheten,                      a C E7 a
- varje tid måste vinna den igen!                     F G7 C E7
ty kedjorna stöps om, som tenn,                     a F7 E7 F7
av idel styrande män.                                      a E7 a
                
5. Den kvinna jag vill hedra mest,                    a C E7 a
hon odlar glesbygds-land.                                 F G7 C E7
Förringad, förmyndad, av stadsfolk och män, a F7 E7 F7
som äter ur hennes hand.                                  a E7 a
                
6. Ge mannen mera känslighet,                         a C E7 a
ge kvinnan rörlighet.                                          F G7 C E7
Låt båda vårda hem, barn och jobb,                 a F7 E7 F7
med styrka och ödmjukhet.                               a E7 a
                
7. Låt egenskaper delas fritt,                             a C E7 a
systrar, bröder, kvinnor och män!                     F G7 C E7
Och ha tålamod med en växande vän,               a F7 E7 F7
så det möjliga ej täpps igen.                               a E7 a
                
8. När alla lika fria stå,                                      a C E7 a
med hjärtat fyllt av sång;                                    F G7 C E7
- för både män och kvinnor, då,                          a F7 E7 F7
gryr en verklig soluppgång.                                a E7 a