Det finns nåt som kallas BNP
Roland von Malmborg

Det finns nåt som kallas BNP:                             a F a F
Ett helt års varor och tjänster e' de'.                     a F G a
Nationalinkomst e.' ett annat ord,                         F a F
- när den växer säjs din lycka va' gjord,                E7
                
Konsumer! Producera! -förorena jord å själ, a G a
Konsumera, producera, sug ut jorden väl!       E a
Du gräver din grav med munnen och ditt levebröd C G7 F
kan bli din egen död!                                         E7
Konsumera, producera,                                   a E7
gör en soptipp av vår jord.                               a
_  _  _                                                               _G F E7
                
2. Produktion och gifter gör dej sjuk                    a F a F
så att mera sjukvård får tas i bruk.                        a F G a
Sjukvård de' kostar pengar de',                            F a F
så välfärden ökar - enligt BNP!                            E7
                
Dansa kring guldet, öka takten,                        a
säjer dom som har makten.                               G a
Ös på! Snabbare mot stupet?                             E a
Förstår ni (bråd-)djupet i BNP-filosofin?           C G7 F
Nå så, bromsa då, och kräv livskvalité               E7
istället för vanvettigt hetsande                            a E7
mot nya tomma luftslott av gapande ensamhet.  a
 _ _ _                                                                  _G F E7
                
3 Utveckling säjs kräva atomenergi.                      a F a F
Men vanskapta barn kommer priset att bli             a F G a
på att skaffa mera produktivitet                            F a F
genom ökad radioaktivitet.                                   E7            
                
Konsumer! Producera! -förorena jord å själ,    a G a
Konsumera, producera, sug ut jorden väl!        E a
Du gräver din grav med munnen och ditt levebröd C G7 F
kan bli din egen död!                                          E7
Konsumera, producera,                                     a E7
gör en soptipp av vår jord.                                 a
_  _  _                                                                  _G F E7
                
4. Olyckor ger jobb åt en massa polis.                   a F a F
Och när luften här förstörs, tjänar Simon Spies.      a F G a
Så lär dej att leva med skräpet som en gris;             F a F
- ekonomisk tillväxt är lyckan precis!                      E7
                
Dansa kring guldet, öka takten,                         a
säjer dom som har makten.                                G a
Ös på! Snabbare mot stupet?                              E a
Förstår ni (bråd-)djupet i BNP-filosofin?           C G7 F
Nå så, bromsa då, och kräv livskvalité               E7
istället för vanvettigt hetsande                            a E7
mot nya tomma luftslott av gapande ensamhet. a
_ _ _                                                                     _G F E7
                
5. Ett vantrivseljobb med lön-kompensation          a F a F
ger ökad penningcirkulation.                                 a F G a
Politikerna hurrar för varje million,                        F a F
fast vi känner oss som i prostitution!                    E7
                
Konsumer! Producera! -förorena jord å själ,   a G a
Konsumera, producera, sug ut jorden väl!       E a
Du gräver din grav med munnen och ditt levebröd C G7 F
kan bli din egen död!                                         E7
Konsumera, producera,                                    a E7
gör en soptipp av vår jord.                               a
_  _  _                                                                _G F E7
                
6. Rent vatten, ren luft är ej välfärd de'                 a F a F
för de’ räknas ej in i BNP.                                    a F G a
Först när dricksvatten måste köpas på burk           F a F
så räknas det välfärd på varje slurk.                       E7
                
Dansa kring guldet, öka takten,                         a
säjer dom som har makten.                                G a
Ös på! Snabbare mot stupet?                              E a
Förstår ni (bråd-)djupet i BNP-filosofin?           C G7 F
Nå så, bromsa då, och kräv livskvalité               E7
istället för vanvettigt hetsande                             a E7
mot nya tomma luftslott av gapande ensamhet. a
_ _ _                                                                     _G F E7