Jag vill hellre vara...
El condor Pasa
Svensk text: Roland von Malmborg

Jag vill hellre än ett intet vara klippa,                 a G7 C
Som sköljs av vågor, Som smeks av vinden,     G7 C G7 C
Som värms av strålar. Ger alltet fasthet.            E7 a         
                
2. Jag vill hellre än en klippa vara blomma,         a G7 C
Med djupa rötter, Som av tung mylla                 G7 C G7 C
gör smäckra former. Ger alltet färger.                E7 a         
                
3. Jag vill hellre än en blomma vara fågel,          a G7 C
Som har sin frihet, Men söker vägen,                G7 C G7 C
Med all sin styrka, Ger alltet sånger.                 E7 a         
                
4. Jag vill hellre än en fågel vara mänska,           a G7 C
Förena hjärta med hand och hjärna,                 G7 C G7 C
Bli alltets verktyg, för kärlek vidare...                E7 a         
                
5. Jag vill hellre än en mänska vara ängel,           a G7 C
Som för bort hatet, förnyar kraften,                   G7 C G7 C
Och skyddar barnen, - av alla åldrar.                 E7 a         
                
6. Jag vill hellre än en ängel va’ planet:               a G7 C
Ge tyngd åt stenen, trygghet åt blomman,          G7 C G7 C
och bära fågeln, förena raser.                            E7 a         
                
7. Jag vill hellre än planet få vara sol,                 a G7 C
Som ger fast hållpunkt åt dygn och världar.       G7 C G7 C
Ger vår och sommar, ur ljus och värme.            E7 a         
                
8. Jag vill hellre än en sol bli ett med Alltet,         a G7 C
- som rör galaxer -, en längtans kraft                  G7 C G7 C
i varje atom, och som är Ordet.                         E7 a