Kretscma
Eugene Rankin  svensk text  Roland von Malmborg
Sången finns på CD

När du hör ryska sånger, vill du sucka?           a E7 a
Börjar hjärtat att bulta i ditt bröst?                   d A7 d
Är det så kom då ner till kafé Kretschma!        G7 C
Det kostar mycket, men oj det ger tröst.          a E7 a
                  
Ja där finns sånger,                                    C
och där finns danser.                                  C7
Och den ryska vodkan är O K. Hej!          A7 d
Kom ner till Kretschma.                  
Där vill jag festa                                         a
och leva rullan varje kväll.                        
H7 E7 a

// Hadiri daidai - Hadiri daidai                   d a
Hadiri daidai – diri diri dai //                     E7 a
                  
2. Från en hörna sjunger kosacken.                a E7 a
Och han hörs ett kvarter nedanför.                 d A7 d
Och det enda som lyser är små ljus.               G7 C
Dom lyser bra, men inte så det stör.               a E7 a

Ja där finns sånger,                                   C
och där finns danser.                                 C7
Och den ryska vodkan är O K. Hej!         A7 d
Kom ner till Kretschma.                  
Där vill jag festa                                        a
och leva rullan varje kväll.                  
     H7 E7 a

// Hadiri daidai - Hadiri daidai                  d a
Hadiri daidai – diri diri dai //                   E7 a
                  
3. Mitt i salen uppenbarar sig Natasha.          a E7 a
Ifrån männen hörs plötsligt små flämt.           d A7 d
Och när hon dansar vibrerar hennes skuldror.             G7 C
Och när hon sjunger kan man undra vem som stämt.   a E7 a

Ja där finns sånger,                                    C
och där finns danser.                                  C7
Och den ryska vodkan är O K. Hej!          A7 d
Kom ner till Kretschma.                  
Där vill jag festa                                         a
och leva rullan varje kväll.                         H7 E7 a

// Echvi-divi dovi-davi, Echvi-dovi-dai //                 d a E7 a
//Hai dada hai dada – Hai didaidai didai daidai //  d a E7 a
Hai-didaidi dadi dadi daida                                    d a
Di-dai dadi diri diri dai                                           H7 E7 a

Finns inspelad på CD och kan beställas från:
Roland von Malmborg    Majorsvägen 9  133 34 Saltsjöbaden
tel 08 – 717 15 88