Låt det alltid va solsken
Melodi Gabrielle
Text Roland v Malmborg
 
//: _Låt de’alltid va’ solsken!              (A7) D       
Låt de’alltid va’ blå himmel.               e
Låt de’alltid finnas fred.                     A7
Låt vår värld vara grön. ://                 D

1. Hörni ni som styr: Tänk mer på mej!   d E7 A7
Jag vill bli stor och få ungar,                   d E7 A7
som ska ha gräs, som vill ha träd,            F C7
som vill ha fåglar och djur!                      F A7

//: _Låt de’alltid va’ solsken!                (A7) D       
Låt de’alltid va’ blå himmel.                 e
Låt de’alltid finnas fred.                       A7
Låt vår värld vara grön. ://                   D

2. Vetenskapsman, allt som du kan           d E7 A7
använd de’ bara till bra grejs!                   d E7 A7
Låt månen va, gör världen bra!                 F C7
Å gör inte bomber och gift.                      F A7

//: _Låt de’alltid va’ solsken!                 (A7) D       
Låt de’alltid va’ blå himmel.                 e
Låt de’alltid finnas fred.                        A7
Låt vår värld vara grön. ://                    D

3. Hörru soldat, släng ditt gevär!                d E7 A7
Skjut inte mera på andra!                           d E7 A7
För dom vill ha mat å blommor dom me’,  F C7
Å dom vill leva i fre’.                                F A7

//: _Låt de’alltid va’ solsken!                  (A7) D       
Låt de’alltid va’ blå himmel.                   e
Låt de’alltid finnas fred.                         A7
Låt vår värld vara grön. ://                     D

4. Syster å bror, var ni än bor:                    d E7 A7
Kom låt oss bygga tillsammans!                  d E7 A7
Jorden är rund de’ är vårt land!                   F C7
Å ja’ vill hålla din hand.                              F A7                                          

//: _Låt de’alltid va’ solsken!                  (A7) D       
Låt de’alltid va’ blå himmel.                   e
Låt de’alltid finnas fred.                         A7
Låt vår värld vara grön. ://                     D

*Alternativ: Låt de’alltid finnas mamma å pappa å ja’