Lite mera fred
Ein bisschen Frieden 
Svensk text: Roland von Malmborg

-”Som längtande blomma i snöbunden jord,            G D
som flämtande låga i höstby från nord,                    D7 G
som flyktig dagg uti ökenvind vrång,                       C
- känner jag mej mången gång.                                 D G

// Men bak’ moln av bly står sol som ska lysa!    D
Så tänker jag när jag tvingas frysa.                     D7 G
Då fräter ej frost min längtans knopp:                 D
Så länge liv finns, så finns det hopp! //                 D7 G

2. Dunkla drar molnen och dämpar mitt sinn’            G D
och fåglar flämtar i virvlande vind.                             D7 G
Min sång mot mörkret vill jag dela med er:                 C
Håll ut, så det onda ej sker!                                       D G

// Lite mera fred! Lite mera ljus                            D
över denna vår Jord, som är allas hus.                 D7 G
Lite mera fred! Lite glädje med.                            D
Lite mera hopp: Låt oss aldrig ge opp! //               D7 G

3. Jag vet att en sång sällan ändrar direkt,                   G D
men kraften kommer när drömmar får dräkt.               D7 G
Min svala ruvar vid sommarens rot                             C
och varnar mot stormens hot.                                     D G

// Lite mera fred! Lite mer av drömmar                 D
Lite mera kärlek, där nu tårar strömmar.            D7 G
Lite mera fred! Lite värme med.                            D
Allas kedjor loss, jag önskar oss! //                       D7 G

4. Vårt vatten mjukt ska holka hård sten.                    G D
Vårt hopp ska bära, fast timmen är sen.                      D7 G
Genom dalen mörk bär vi grodden så grön                 C
som en dag ska prunka skön.                                     D G

Med ditt enda ljus kan du tända tusen!                 D
Din röst, med andras bli som orgelbrusen!            D7 G
Låt din blom ge frö, så kan ej livet dö.                   D
Vår dagg, vår bön, ska göra Jorden grön!             D7 G
                
Lite mera fred! Lite mera ljus                                 D
över denna vår Jord, som är allas hus.                   D7 G
Lite mera fred! Lite glädje med.                              D
Lite mera hopp: Låt oss aldrig ge opp!”                 D7 G