Min själ är evig
mel  A las crillas del Titicaca   sv text Roland von Malmborg

Ristar du namnet ditt uti barken.             a F C a
Ristar du namnet ditt uti barken.             F a
Kommer elden _ och plånar ut det.         F E7 a
Kommer elden _ och plånar ut det.         G E7 a
                                    
2. Ritar du namnet i sand vid stranden.    a F C a
Ritar du namnet i sand vid stranden.        F a
Vågorna sköljer – ditt namn är borta.      F E7 a
Vågorna sköljer – ditt namn är borta.      G E7 a
                                    
3. Ropar du namnet av all din styrka.       a F C a
Ropar du namnet av all din styrka.           F a
Kommer så vinden och blåser bort det.    F E7 a
Kommer så vinden och blåser bort det.    G E7 a
                                    
4. Hugger du namnet i sten på klippan       a F C a
Hugger du namnet i sten på klippan.          F a
Sten blir till sand, sen blir sand till mylla      F E7 a
Sten blir till sand, sen blir sand till mylla       G E7 a.
                                    
5. Men sår du frön uti ödemarken.                    a F C a
Men sår du frön uti ödemarken.                        F a
Grönskan den kommer, - sådden minns ingen.   F E7 a
Grönskan den kommer, - sådden minns ingen.   G E7 a
                                    
6. Namnen de växla med vägens vindlar.            a F C a
Namnen de växla med vägens vindlar.                F a
Ett skall du veta – din själ är evig.                       F E7 a
Ett skall du veta – din själ är evig.                       G E7 a