Myran den flitiga   
Skillingtryck  Bearbetad av: Roland von Malmborg

”Min väg är lång, med hinder uppå den.              A E7
Det tycks bli kväll, innan jag hinner hem!             A
Och hur jag strävar, tycks jag ej ändå                  D
till stacken få - mer än blott mitt lilla strå.             E7 A
                  
2. Så sade myran, när på upptäcksfärd                A E7
hon styrde kosan ut i villsam värld.                      A
Och millioner vänner, lika små                             D
drog ut också, som hon, att samla strå.                E7 A
                  
3. Och vandringen, den blev så lång, så lång.        A E7
Och bördan lyfts och tappas, gång på gång.         A
Och födan tröt och starkt låg solen på,                 D
men var och en drog hemåt med sitt strå.              E7 A
                  
4. Så, millioner strån tillsammans, ack,                  A E7
de ligger snart på kullen i en stack.                        A
När millioner drar på var sitt strå,                          D
blir det till slut ett jätteverk ändå!                           E7 A
                  
5. Så tröttna aldrig på din vandringsstig,                A E7
känn, millioner kämpar bredvid dig!                       A
//Ditt uppdrag är: innan kvällen faller på                  D
att vara framme med ditt lilla strå!”//                       E7 A