Nyckeln till det andliga
Mel: Oyfn pripetshik. Jiddish, Ryssland.
Text: Roland von Malmborg

Uti spisens härd brinner det en eld,                  a d E7 a
flitigt fräsande,  _                                            C G7 C _E7
// Och den gamle lär de unga barnen                 d a
deras läsande: //                                               E7 a                                           
”Lär er barn att inte frukta mödan,             E7 a
varje början är svår,   _                                C G7 C _E7
// Den, som finner nyckeln in till skrifterna, d a
rik i anden går.” //                                          E7 a         
                                 
2. Hör nu, ungar små, mina kära,                       a d E7 a
minns det ni lär här:                                          C G7 C _E7          
// Kunskaps-visdomen kan ingen stjäla!              d a
Sån rikedom oss bär... //                                   E7 a                          
                                 
”Lär er barn att inte frukta mödan,               E7 a
varje början är svår,   _                                  C G7 C _E7
// Den, som finner nyckeln in till skrifterna,   d a
rik i anden går.” //                                           E7 a         

3. Barn, en gång så kommer ni bli stora,              a d E7 a
Och först då, kan ni förstå.                                 C G7 C _E7          
//Hur de lidande, med skrift som räddningsbåt,    d a           
gömt hopp åt oss, ur all sin gråt. //                      E7 a                          
                                 
”Lär er barn att inte frukta mödan,                E7 a
varje början är svår,   _                                   C G7 C _E7
// Den, som finner nyckeln in till skrifterna,    d a
rik i anden går.” //                                            E7 a         

4. Om ni tvingas fly från både hem och land,        a d E7 a
 - om förtrycket rår -,                                          C G7 C _E7          
// då kommer styrka ges er ur de ord ni kan!         d a
Lär så länge ni får...//                                           E7 a         
                                 
”Lär er barn att inte frukta mödan,                 E7 a
varje början är svår,   _                                    C G7 C _E7
// Den, som finner nyckeln in till skrifterna,     d a
rik i anden går.” //                                             E7 a