Oförrätter glöms så lätt
Roland von Malmborg
Sången finns på CD

1 Kärnvapenarsenaler (xx)
pestodlingar och gas (xxx)

Vi rika rustar oss för krig, (xx)
dom fattiga svälter ihjäl (xxx)

Jag förstår inte varför.
Men dom vet väl vad dom gör.
Inte kan JAG väl säja nej?
Förresten det angår inte mej! (xxx)

Oförrätter glöms så lätt,
för dom styrande har alltid rätt.

2. Domar mot författare.
Hur behandlas judar nu?
Vad hände i Baltikum?
Och i Tjeckoslovakien? ...
Sovjet ...

3. Böcker uppå bål?
Skändande av tempelhus?
Likriktningen är hård.
Vad hände med Tibet? ...
Kina ...

4. Vad hände i Santo Domingo?
Alabama och Little Rock?
The American way of life?
Vad händer i Vietnam?
... USA .. .

5. Vi skaffar oss statussymboler.
Vi putsar vår lilla bil.
Vi sparar till färg-TV.
Mens jorden brinner dansar vi!
(Cha cha cha.)

Jag förstår inte varför.
Men jag vet väl vad jag gör.
Inte kan jag väl säja nej?
- Oförrätter glöms så lätt,
för XXX har alltid rätt.


Finns inspelad på CD och kan beställas från:
Roland von Malmborg    Majorsvägen 9  133 34 Saltsjöbaden
tel 08 – 717 15 88