Tumbalalaika     
Judisk melodi från Ryssland
Text Roland V Malmborg

// Tumbala, tumbala, tumbalalaika,//     a E7 / - a
// tumbalalaika, spela balalaika. //          -F a / d E7 a

1. En yngling vandrar sakta i tankar.           E7
Hela natten hans hjärta bankar.                   a
Ska han våga att henne fråga?                     F a
Ska han våga visa sin låga?                         d E7 a

// Tumbala, tumbala, tumbalalaika,//      a E7 / - a
// tumbalalaika, spela balalaika. //           -F a / d E7 a

2. Flicka, flicka, får jag dig fråga:                a E7
Vad kan brinna utan låga?                           a
Vad utom plogar är det som fårar?              F a
Vad kan gråta utan tårar?                            d E7 a

// Tumbala, tumbala, tumbalalaika,//      a E7 / - a
// tumbalalaika, spela balalaika. //           -F a / d E7 a

3. Kära du, så du kan fråga!                         a E7
Kärlek kan brinna utan låga.                          a
Ensamheten ansiktet fårar,                            F a
Hjärtat kan gråta utan tårar.                           d E7 a