Vår människofamilj
K F Dallas
Svensk text  Roland von Malmborg.
Sången finns på CD

Till den största familjen i världen hör jag,                C a d G7
med tusen nya syskon varje dag.                  
         C a d G7
Vårt namn är ej Andersson, Singh eller Claire.       
C a F d
Nej det är ett namn varje människa bär.                 
C a d G7
                  
Vår människofamilj- som längtar.                  
  C a d G7
Vår människofamilj- som trängtar,                  
C a d G7
att en gång få vandra hand i hand.                  
C  d G7 C
                  
2.Jag har en syster i Washington,en bror uti Marseille.
C a d G7
Hela vida världen är far och mor för mig.              
C a d G7
Du finner min sort -  vart du dig än vänder,           
C a F d
utav alla färger - uti alla länder.                  
           C a d G7
                  
Vår människofamilj- som längtar.                  
  C a d G7
Vår människofamilj- som trängtar,                  
C a d G7
att en gång få vandra hand i hand.                  
C  d G7 C
                  
3. Du skräddare i Peking, du snickare på Möja,     
C a d G7
alla världens mänskor, som spinna, så och plöja:   
C a d G7
Det är mer som oss förenar än som håller oss isär,
C a F d
så låt oss slå broar mellan våra skär.                   
  C a d G7
                  
Vår människofamilj- som längtar.                  
C a d G7
Vår människofamilj- som trängtar,                 
C a d G7
att en gång få vandra hand i hand.                  
C  d G7 C
                  
4. Från Nordpolens is till Antarktis i söder            
C a d G7
finns det inga mänskor jag inte kallar bröder,         
C a d G7
Arbeta för fred och mat åt alla,                  
          C a F d
mot hat och krig – både öppna och kalla.             
C a d G7
                  
Vår människofamilj- som längtar.                  
C a d G7
Vår människofamilj- som trängtar,                 
C a d G7
att en gång få vandra hand i hand.                  
C  d G7 C
                  
5. Det finns dom säger att världen är förfärlig,       
C a d G7
men det beror på oss om den blir ond eller härlig.  
C a d G7
Glädje -och lycka eller fruktan och nöd -               
C a F d
Människan kan skapa eller ochså sprida död.         
C a d G7
                  
Vår människofamilj- som längtar.                  
  C a d G7
Vår människofamilj- som trängtar,                  
C a d G7
att en gång få vandra hand i hand.                  
C  d G7 C
                  
6. Vårt klotrunda fosterland - en liten färgglad boll - 
C a d G7
i universums rymdhav som en ö eller atoll.               
C a d G7
Här kivas vi och älskar, föds, växer upp och dör,    
C a F d
men klingar ännu falskt i rymdens himlakör.              
C a d G7
                  
Vår människofamilj- som längtar.           
C a d G7
Vår människofamilj- som trängtar,         
C a d G7
att en gång få vandra hand i hand.          
C  d G7 C
                    
Finns inspelad på CD och kan beställas från:
Roland von Malmborg     Majorsvägen 9     133 34 Saltsjöbaden
tel 08 – 717 15 88