DROG-INFO                                                    12
Om faran med alkohol, narkotika , rökning m.m.

 Allmänt 
Drugsmart Drogupplysning Bedömning av Drugsmart av Kollegiet
Skolverkets skrift "Man vet inte var trappstegen är i livet"
Socialdepartementet     Pressmeddelanden om droger   
Uppslagsbok för drogrelaterade termer   Engelsk

 Alkohol 

CAN  Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
Doktor Online   Diskutera alkoholproblem
Systembolaget  Sant och falskt om alkohol

 Narkotika 
CAN  Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
RNS   Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle 
Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor
Svenska narkomanvårdsförbundet

 Tobak 

Cancerfonden
    Sidor om tobak
Tobaksfakta   Om tobaksbrukets effekter på hälsa och ekonomi