H I S T O R I A                                                            6

 Allmänt 
Svea Rike  Fakta om Sverige och dess historia    Svensk 
Levande historia   Informationsprojekt kring Förintelsen   Svensk 
Svensk Historia
   Historisk Nyhetstidning med stort arkiv   Svensk 
Svensk lokalhistorisk databas
  Svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll     Svensk 

 Dataprogram 
Gissa År
     Tävla om att föra över 3 000  händelser till rätt tid.     Svensk 
Historia Först    Tävla i historia. Man får 5 händelser. - Vad hände först? Stimulerande sätt att följa världshistorien i över 3 000 skeenden.     Svensk